Puder za zaustavljanje krvarenja kod mačaka efikasno i brzo zaustavlja krvarenje nastalo usled povreda i posekotina.

Puder za zaustavljanje krvarenja